باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Jul 2, 2004

یک شعر از فرهنگ کسرائی
برگرفته از کتاب " مارمولک"، تابستان۱۹۹۸


"در اتوبوس "


  در اتوبوس ایستاده‌ای
  شاید دم غروب باشد یا پگاه، فرقی هم می‌کند؟
  و نگاهت از پنجره‌اش می‌رود
  تا به آن سال‌هایی که
  تو دستت به میز نمی‌رسید.

  روی میز شیشه‌ای
  یک زیربشقابی‌ی قلاب بافی‌شده
  یک نصف نارنگی
  مشتی سکه
  و یک چاقوی دسته چوبی قراردارد
  و تو هنوز نمی‌دانی پایه‌ی عقبی میز می‌لنگد.

  ناگهان کف پای چپت به خارش می‌افتد
  و تا بخاهی نگاهت رااز دوردستها برگیری مارمولکی از جای
  خالی‌ی
  انگشت
  کوچک
  پای چپت
  بیرون می‌آید
  با شتاب پنجه‌ات را می‌پیماید
  و می‌خزد زیرناخن انگشت شست پایت
  خارش پایت شدت می یابد
  جوری که تو مجبور می‌شوی کفشت را در‌آوری،
  پشت زانو و کشاله‌ی ران و نافت هم
  به خارش می‌افتند،
  بد جوری هم به خارش می‌افتند
  گاه ِ خاراندن تنت
  - آنسان که نگاه‌ها را به کنجکاوی بر نینگیزد-
  به خودت می‌گوئی:
  " کاش می‌توانستم به دلم مشتی بزنم
  بلکه مارمولک آرام بگیرد."
  که نمی‌گیرد.
  چه در اتوبوس باشی،
  چه جائی دیگر

  و تو این را خوب می دانی.

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز