باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Oct 14, 2004

دو شعر از و. م. آیرو
  شب‌ها گاهی از يادِ تو خوابم نمی‌گيرد
  و شب‌ها گاهی به يادِ تو می‌خوابم
  در اين ميان لحظاتی هست كه بيدار می‌‏‏مانم
  لحظاتی
  كه در يادِ هيچ كس می‏‌خوابم
  از اين كه هنوز فكر می‏‌كنم هستم تعجب نمی‌كنم، چون هستم
  از اين كه هنوز فكر می‌‏كنم خواهم بود تعجب نمی‌كنم،
  چون فكر می‌‏كنم
  از اين كه هنوز فكر می‌كنم مرده‌ام تعجب نمی‌‏كنم،
  چون زندگی می‌كنم
  از اين كه هنوز فكر می‌كنم حرفی برای گفتن دارم تعجب می‌‏كنم
  چون فكر نمی‌كنم!


برگرفته از کتاب : داد نزن دراین آینه کسی نیست!

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز