باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


May 5, 2005  به یاد سووشون و خانم سيمين دانشور، که امروز پنجشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، هشتاد و چهارمین بهار را زندگی می کند . عمرش مثل عمر سووشون جاودان باد.


  می توان این بند را بارها خواند


  ماه درآمد، یک چادر حریر خاکستری از مه سرکرده بود. چند ستاره دورو برش جمع شده بود، به هم نشانش می دادند. پاره ابرهای تیره از آسمان می گریختند... نور ماه صورت زن را کمی روشن کرده بود. موهایش پریشان و رنگش پریده بود. لبهایش باز مانده بود. مثل اینکه کسی صدایش زده باشد. همه ی آن هایی که دم مرگند مثل اینکه به صدایی گوش می دهند. مگر زن دم مرگ نبود؟ حتی صورت زن در این دم آخر از گناه خالی شده بود. بخشیده بودنش؟ خودش بخشیده بودش؟ یا زیبایی زن بود که هر گناهی را می پوشانید. و بعد که غرق شد، کی می رسید به دریا؟ کی دست می انداخت ته دریا چیزی را بگیرد؟


  نه از طریق حرف زدن بی خودی


  نمونه عالی گره زدن گذشته و حال ، در حدود سال های ۴۶،۴۷،۴۸، سووشون است. یوسف است و زری . یوسف که کشته می شود که خاکش می کنند. ولی چگونه سووشون از سطح ساده ی قصه به سطح رمان می رسد و فراتر می رود؟ عمه ، مذهبی است، تلقی اش از مرگ یوسف گره می خورد به امام حسین- این یک جلوه. زری آدمی است که تعلیمات و آشنایی ها با مسیحیت دارد و عکس رستم و سهراب را مثلن یحیای تعمید دهنده می داند، و به سرعت گره می زند کشته شدن یوسف را با یحیای تعمید دهنده و همچنین اعتقاد قشقایی ها و آدابی که برای سیاوشان دارند گره می زند با مرگ یوسف... من این را می گویم گره زدن گذشته و حال از طریق داستانی ، و نه از طریق حرف زدن بی خودی .

  یک رمان معاصر


  سو وشون یک رمان معاصراست ، چون حداقل از نقالی ها و درازنفسی های معمول مبراست. رمان است یعنی متعلق به عوالم خیال و خلق است. و در نتیجه حداقل از عکس برداری صرف از واقعیات قراردادی در آن خبری نیست، رمان معاصر است چون ثبت تجربه ی صادقانه و درونی یک دوره تاریخی است از منظری بدیع برای ما، منظر یک زن معمولی ، نه سرهم بندی ، جعل و تحریف واقعیت های تاریخی برای بزرگ نمودن منیت های حقیر ما. مهم تر از همه این که سو وشون ساختمانی فی نفسه مستقل و بهنجار دارد ....


برگرفته از:
حاشیه ای بررمان های معاصر- نقد آگاه ،۱۳۶۳ تهران
هوشنگ گلشیری

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز