باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


May 17, 2005


  *

  ... چیزهای با ارزشی که در زمین یافت می شوند، سنگ های تراش نخورده، طلا و الماس ، در آنجا پراکنده اند و از سر رشک در میان توده ای از سنگ و شن پنهان شده اند، این سرمایه ها بدون کار انسانی هیچ ارزشی نخواهند داشت. تلاش انسانی که آن ها را از شب عظیمی که در آن خفته اند بیدار می کند، گرد می آورد، تغییر می دهد و به جواهرات تبدیل می کند. این تکه سنگ های نهان در ماده ای بی شکل، بلورهایی که شکل های عجیبی دارند تمام زیبایی و درخشش خود را مدیون کار هوشمندانه انسانی هستند. کاری از این دست که شاعری حقیقی انجام می دهد.
  «شعر و تفکرتجریدی - پل والری، هاله لاجوردی»

  این شاعران حقیقی بیشتر اوقات شعرهای واقعی می نویسند.

  ... آمد شبی برهنه ام از در
  چو روح آب

  در سینه اش دو ماهی ودر دستش آینه
  گیسوی خیس او خزه بو، چون خزه به هم
  من بانگ برکشیدم از آستان یأس:
  آه ای یقین یافته بازت نمی نهم

  ( شاملو: « ماهی»)

:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز