باغ در باغ
باغ در باغ

Editor Khalil Paknia

باغ در باغ    | برگ‌ها   | شعر    | داستان   | نقد   | تماس   |


Jan 1, 2005    روزی، جرج پلیمپ تُن، سردبیر "پاریس ریویو" در نیویورک پیشنهاد کرد برای شماره ویژه نویسندگان معاصر با ساموئل بکت " اینترویو" بکنم . به او گفتم، بکت اهل گفت و گو نیست و نمی خواهم با این تقاضا، ازرابطه ی دوستی با او سوء استفاده کنم . اما روز بعد، با اینکه می دانستم جواب منفی است برای بکت نامه ای نوشتم، راستش را بخواهید وسوسه شدم چون " پاریس ریویو" تمام خرج یک هفته سفر به پاریس را می داد، می توانستیم به رستوران دلخواه بکت برویم و یک غذای عالی با بهترین شراب ها نوش جان کنیم و مصاحبه ای هم سروهم کنیم . چند روز بعد جوابی در یک سطر بدستم رسید :

    Dear Raymond, sorry, I have no views to inter.برگرفته از : " ساموئل بکت : زهر کلمات" ریمون فدرمان


:

بایگانی

:


پرشین بلاگرز